Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizarea, extinderea și dotarea ambulatoriului integrat SCJU Timișoara”, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie.

Obiectivul proiectului constă în reabilitarea și modernizarea infrastructurii ambulatoriului integrat al SCJU „Pius Brînzeu” Timișoara, în vederea transferului centrului de greutate de la serviciile de sănătate din spital spre ambulatoriile de specialitate, în paralel cu asigurarea unor servicii medicale complexe și de calitate pentru prevenție, diagnostic și monitorizare continuă a stării de sănătate a populației din Regiunea Vest.

Obiective specifice:

  1. Creșterea accesului egal și echitabil la servicii de prevenție, diagnostic și monitorizare continuă a stării de sănătate prin lucrări de intervenții – construcții și instalații la ambulatoriul de pediatrie (1472 mp) și ambulatoriul pentru sportivi (318 mp), extinderea spațiilor dedicate specialităților paraclinice în clădirea spitalului;
  2. Creșterea complexității serviciilor medicale în asistența ambulatorie prin extinderea infrastructurii prespitalicești pentru cele 28 de specialități existente și înființarea a 5 noi specialități care corespund cerințelor identificate la nivelul SCJU Timișoara și tendințelor mondiale din politicile publice de sănătate;
  3. Dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație în cadrul ambulatoriului integrat al SCJU Timișoara.
  4. Creșterea gradului de integrare între diferitele forme de asistență medicală, atât la nivelul SCJU Timișoara, cât și la nivelul regiunii Vest: degrevarea presiunii din unitățile medicale de urgență din Municipiul Timișoara, reducerea numărului de spitalizări continue în Regiunea Vest prin promovarea și asigurarea de servicii de prevenție, diagnostic/screening și monitorizare care conduc la îmbunătățirea stării de sănătate a populației și la reducerea cheltuielilor sistemice cu îngrijirea medicală;
  5. Asigurarea vizibilității proiectului susținută de o campanie de informare și conștientizare a populației privind accesul la serviciile de prevenție și diagnostic/screening și a finanțării nerambursabile în conformitate cu MIV pentru PNRR.
  6. Crearea infrastructurii necesare pentru participarea la activitățile de screening pentru depistarea cancerului, a bolilor cardiovasculare și tuberculozei, principalele cauze de deces cu impact negativ asupra eficacității sistemului de sănătate din România prin rata ridicată a mortalității evitabile și din cauze tratabile;
  7. Asigurarea unui management eficient al proiectului prin intermediul UIP și al asistenței externe conform resurselor asumate prin cererea de finanțare;

Valoarea totală a proiectului este 16.135.869,43 Lei cu TVA, din care:

  • valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) – 12.277.162,42 Lei;
  • valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR – 2.332.660,86 Lei;
  • valoarea contribuție proprie cu TVA – 1.526.046,15 Lei.

Data începerii și finalizării proiectului: 02 martie 2023 – 30 noiembrie 2024.