Primăria Timișoara a transmis 407 somații proprietarilor de terenuri de pe raza municipiului, unde a fost identificată ambrozie. Conform legislației în vigoare, Poliția Locală identifică terenurile pe care se dezvoltă această buruiană și nu a fost tăiată, iar Primăria notifică proprietarii cu privire la obligațiile care le revin pentru îndepărtarea ambroziei.

Persoanele fizice și juridice au obligația de a efectua lucrări de combatere a ambroziei. Dacă nu își îndeplinesc această obligație legală, se vor emite avertismente, iar ulterior se vor aplica sancțiuni cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Ambrozia se găsește atât în intravilanul, cât și în extravilanul localităților, în culturi agricole de cereale păioase, floarea-soarelui, porumb, precum și în pășuni, terenuri virane din localități, terenuri neîngrijite, șantiere etc. În oraș, se întâlnește mai ales pe marginile șoselelor, pe spațiile verzi, dar și în curțile caselor și parcuri. Cu un potenţial enorm de răspândire, planta produce peste 3000 de seminţe anual. Ambrozia este o adevărată ameninţare pentru agricultură, mediu şi sănătate publică.