Pe o perioada de 12 zile salariaţii din cadrul Direcției Regionale de Statistică Timiş si-au exprimat nemulţumirea faţă de salarizarea discriminatorie îndelungată prin adoptarea mai multor forme de protest.

În urma discutiilor si deciziilor luate in Biroul Executiv FNSA, ieri a fost transmisă Guvernului si Ministerului Muncii notificarea de deschidere a conflictului de muncă declanșat de FNSA și SINSB.

Astăzi, 13.12.2023, ora 10, liderii de sindicat și Președintele INS, au fost convocați la Secretariatul General al Guvernului pentru a li se comunica deciziile luate de către guvernanți în legatură cu revendicările noastre.

În cazul în care răspunsul primit va fi nefavorabil sau va avea la bază doar promisiuni, fără informații concrete și asumate, vom continua procedura de dechidere a conflictului de muncă.

Proiectul de OUG pus în transparență pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale care prevede majorarea salariilor doar pentru salariații din unitățile subordonate acestui minister, stipulează în Nota de fundamentare: “necesitatea respectării principiului constituțional al egalității în fața legii în sensul că nivelul maxim al salariului de bază trebuie să fie același pentru tot personalul care beneficiază de aceleași condiții de muncă, indiferent de instituția si autoritatea publică în care își desIasoară activitatea”.

Salariile noastre sunt mai mici decât cele din instituțiile subordonate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Salariile noastre sunt nemodificate de mai mult de 5 ani, rata inflației în decursul ultimilor 5 ani a depășit 40%, puterea de cumpărare în cazul nostru este mult diminuată, spun reprezentanții DRS Timiș.

Nemulțumirile salariaților vizează: 

• Neaplicarea Memorandumului asumat de Guvernul României în data de 13.07.2022 cu tema ˵Soluţionarea problemelor de salarizare existente la nivelul Direcţiilor Regionale şi Judeţene de Statistică˶,

 • Nemajorarea salariilor personalului DRS Timiş, spre deosebire de cele din alte instituții publice. În decurs de 5 ani, un salariat cu vechime maximă din DRS Timiş a avut o majorare salarială de 14 lei brut (7 lei net), timp în care rata inflaţiei a depăşit 40%. 

• Neacordarea majorării salariului de bază cu 15% pentru complexitatea muncii, spre deosebire de angajații altor instituții aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Mediului, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale, etc. 

• Neacordarea importanței cuvenite activității direcțiilor teritoriale de statistică, atâta vreme cât informațiile statistice sunt importante atât pentru cunoașterea evoluțiilor economice și sociale, pentru fundamentarea deciziilor și programelor de acțiune la nivel european, național și/sau teritorial, cât și pentru studii și cercetări științifice sau pentru corecta informare a tuturor categoriilor de utilizatori. 

Revendicările salariaţilor DRS Timiş sunt: 

• Punerea în aplicare a Memorandumului aprobat de Guvernul României în data de 13.07.2022 cu tema ˵Soluţionarea problemelor de salarizare existente la nivelul Direcţiilor Regionale şi Judeţene de Statistică˶ prin care se realizeaza :

1. Stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici cu funcții de execuție și conducere, precum și ale personalului contractual din cadrul DRS Timiş la nivelul administrației publice centrale. 

2. Acordarea majorării salariului de bază cu 15% pentru complexitatea muncii pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul DRS Timiş.