Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara își mărește echipa. Sunt scoase la concurs 12 posturi, unele pe termen determinat pentru Timișoara 2023 și altele pe perioadă nedeterminată. Se caută casieri, economiști sau consilieri juridici.

Cele 5 posturi disponibile pe perioadă nedeterminată sunt: consilier juridic-grad II, economist-grad II, expert tehnic general grad I, inspector de specialitate programe și proiecte grad II, inspector de specialitate. Cele 7 posturi pe perioada determinată sunt: casier – jumătate de normă, inspector de specialitate financiar grad I A, expert evaluare și monitorizare grad II A, expert programe și administrare spații grad II A, expert finanțări nerambursabile grad III A (3 posturi), expert programare și administrare spații grad II.

Dosarele se depun fizic la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, str. Vasile Alecsandri, nr 1 ( SAD 7, et. 1, Timișoara, jud. Timiș) între orele 11:00–16:00, până la data de , inclusiv. Documentele din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Proba scrisă va avea loc în data de 20.04.2023, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – bd. C.D. Loga, nr. 1, Timișoara.

Descrierea fiecărui post și condițiile le puteți citi pe site-ul https://centruldeproiecte.ro/concursuri/