Universitatea de Vest din Timișoara a inaugurat astăzi Institutului de Cercetări Avansate de Mediu – ICAM, instituție de cercetare la standarde internaționale. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

În cadrul acestui proiect au fost create laboratoare de cercetare – dezvoltare cu echipamentele de ultimă generație în valoare de peste 100.000 de euro. Specialiști în domeniu biologiei, fizicii, matematicii și informaticii sau științele mediului vor colabora cu cercetători străini pentru proiecte internaționale care vor pune Timișoara pe harta celor mai cunoscute institute de cercetare din Europa.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Crearea a minim 66 de laboratoare de cercetare – dezvoltare;

2. Achiziționarea a minim 14 echipamente de CD de peste 100.000 euro (TVA inclus);

3. Achiziționarea a minim 150 echipamente de CD;

4. Finalizarea investiției și crearea a minim 2500 +/- 10% mp de laboratoare moderne;

5. Implicarea în minim două proiecte internaționale;

6. Angajarea a minim 20 de cercetători noi și transferarea în ICAM a minim 10 cercetători din UVT.

Proiectul a fost implementat cu sprijinul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de Investiție 1a. „Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european”.

Universitatea de Vest Timișoara a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, și cu Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este de 37.504.626,34 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 28.466.129 lei, din care finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 24.196.209,65 lei, la care se adaugă cea din bugetul național în valoare de 4.269.919,35 lei. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Mai multe detalii puteți afla de pe site-ul proiectului: https://icam.uvt.ro/