Centrul de Proiecte lansează programul Impuls în Comunitate, care oferă finanțare nerambursabilă în valoare de 1.000.000 de lei, din bugetul local al Municipiului Timișoara. Scopul principal al acestui program este să stimuleze implicarea activă a locuitorilor în inițiativele comunitare, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții în oraș. De asemenea, se urmărește promovarea unui număr crescut de intervenții culturale participative, prin desfășurarea de acțiuni creative adaptate spațiului urban și comunităților locale.

Pentru anul 2024, temele principale ale programului de finanțare Impuls în Comunitate sunt Implicarea în Comunitate și Cultura în Comunitate. Acest program se adresează persoanelor juridice de drept privat, fără scop patrimonial. Se încurajează participarea asociațiilor de proprietari, care trebuie să fie persoane juridice române de drept privat, fără scop lucrativ, conform Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

În conformitate cu toate programele lansate în 2024, fiecare propunere de proiect care solicită finanțare prin programul Impuls în Comunitate trebuie să includă o activitate cu public desfășurată în cadrul evenimentului Celebrarea Orașului, care are loc în perioada 16-18 august.

„Prin acest program acordăm atenție inițiativelor care sprijină dezvoltarea individuală și colectivă, care stabilesc relații noi sau consolidează relațiile existente între oameni, ridică nivelul de trai și promovează bunăstarea socială, contribuind la o societate mai deschisă și mai rezilientă ”, a declarat Alexandra Rigler, directoarea Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Înscrierea proiectelor se poate face online, până la data de 7 iunie 2024, ora 16:00.

Mai multe informații găsiți pe site-ul Centrului de Proiecte, pe pagina dedicată programului Impuls în comunitate (https://centruldeproiecte.ro/finantari/impuls-in-comunitate-2024/).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *