Universitatea de Vest din Timișoara are plăcerea de a anunța obținerea certificatului de acreditare nr. 152/2024, împreună cu ordinul nr. 20616 privind acreditarea și acordarea titlului de entitate a infrastructurii ReNITT pentru „Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic” constituit în cadrul Universității de Vest din Timișoara, consolidând astfel angajamentul instituției față de promovarea inovației și a transferului tehnologic.

Acestă acreditare marchează un pas semnificativ în consolidarea rolului UVT ca pol de inovație în regiune și întărește capacitatea centrului de a oferi servicii de top în domeniile: Digital (Economie digitală și tehnologii spațiale), Green (Mediu și eco-tehnologii), precum și Wellbeing (Sănătate – prevenție, diagnostic și tratament avansat).

Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic UVT este acum inclus oficial în rețeaua națională de infrastructuri tehnologice ReNITT, fapt ce permite universității să participe la proiecte de amploare națională și internațională, să colaboreze mai eficient cu industriile și alte entități academice și să contribuie la transferul tehnologic între universitate și sectorul privat. Reţeaua Naţională pentru Inovare şi Transfer Tehnologic(ReNITT) cuprinde 50 organizaţii specifice: centre de transfer tehnologic, centre de informaţii tehnologice, incubatoarele de tehnologie şi afaceri, 4 parcuri de ştiinţă şi tehnologie.

CITT oferă o gamă largă de servicii, care includ:

  • cercetare documentară și suport pentru înregistrarea mărcilor,
  • sesiuni de training și informare privind proprietatea intelectuală,
  • consultanță și asistență în transfer tehnologic,
  • consultanță și asistență în încheierea contractelor de licențiere/cesiune a drepturilor de proprietate intelectuală,
  • consultanță și asistență pentru dezvoltare durabilă și sustenabilitate,
  • consultanță și asistență pentru depunerea de proiecte Orizont Europa,
  • consultanță și asistență pentru promovarea științei și antreprenoriat inovativ.

Pentru fiecare dintre cele trei domenii acreditate există o serie de servicii și produse inovative care sunt deja prezente în catalogul disponibil pe site-ul centrului, un catalog care este în continuă actualizare pentru a include cele mai recente rezultate ale proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare desfășurate de echipele universității și ale partenerilor săi.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Aplicarea strategiei europene de dezvoltare a rețelelor de cercetare le solicită universităților, ca centre de cercetare, să-și dezvolte hub-uri de inovare și transfer tehnologic. UVT își asumă această viziune transformativă și se înscrie în Spațiul European al Educației și Cercetării prin acreditarea obținută pentru noul Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic. CITT deschde noi perspective de parteneriate în rețeaua europeană a proiectelor de cercetare și integrează UVT în spațiul inovării internaționale.”

În contextul acestei noi etape, UVT își reiterează dedicarea in a sprijini și a încuraja cercetarea, inovarea și transferul tehnologic în beneficiul comunității și al partenerilor săi.

Pentru mai multe informații despre Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic al UVT și serviciile oferite, vă invităm să vizitați website-ul centrului: https://www.uvt.ro/cercetare/cercetare-si-inovare/inovare-si-transfer-tehnologic/.

(P)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *