În anul 2023, Delgaz Grid a dedicat peste 35 de milioane de lei pentru achiziționarea și instalarea a peste 200.000 de contoare de gaze naturale. Această sumă reprezintă aproximativ 10% din totalul de aproximativ 2 milioane de contoare existente în instalațiile de gaz ale consumatorilor companiei.

Dintre acestea, aproximativ 150.000 de contoare au fost instalate la clienții unde echipamentele de măsură aveau nevoie de înlocuire din punct de vedere metrologic, iar restul de 50.000 au fost instalate la clienți noi. În plus, în cursul anului precedent, alte 100.000 de contoare au fost recalibrate metrologic în laboratoare autorizate și monitorizate de Biroul Român de Metrologie Legală.

Operațiunile de înlocuire, instalare și citire a contoarelor sunt de o importanță crucială, deoarece cantitatea de gaze naturale consumată și înregistrată de acestea reprezintă baza pentru calculul facturilor.

Potrivit reglementărilor actuale, înlocuirea contoarelor de gaze naturale se face atunci când sunt scadente din punct de vedere metrologic, la interval de opt ani. Citirea contoarelor se face de către companiile de distribuție a gazelor naturale o dată la trei luni, pentru dispozitivele citite manual, și lunar pentru dispozitivele citite la distanță.

Mijloacele de măsurare sunt proprietatea operatorului rețelei de distribuție, iar înlocuirea acestora se face în prezența proprietarului imobilului, pentru reluarea alimentării în condiții de siguranță. De aceea, Delgaz Grid îi roagă pe proprietari să fie la domiciliu la data anunțată de companie pentru înlocuirea contoarelor, iar în cazul în care nu este posibil să se programeze (în baza notificării de lipsă acces primite) telefonic la numărul 0232.200.437 sau online pe site-ul delgaz.ro, la secțiunea dedicată: Programări înlocuiri contoare.

Clienții Delgaz Grid sunt informați și cu privire la datele la care sunt programați pentru citire. În cazul în care contoarele se află pe proprietatea clienților și echipele operaționale nu au acces pentru efectuarea citirii, aceștia pot transmite un mesaj cu poza contorului sau pot programa data citirii (în baza notificării de lipsă acces primite) telefonic la numărul 0232 200 434 sau online pe site-ul delgaz.ro, la secțiunea dedicată: Programări citiri contoare.