Comunicat de presă – Direcția de  Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în calitate de lider, a finalizat proiectul „COMunitateTM – Acțiuni pentru integrarea socio-culturală a grupurilor vulnerabile” (COD SMIS 154656), proiect contractat în cadrul apelului POCU/717/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Proiectul „COMunitateTM – Acțiuni pentru integrarea socio-culturală a grupurilor vulnerabile” s-a derulat în perioada 02.05.2022 – 31.10.2023. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată prin dezvoltarea și furnizarea unui serviciu social de tip asistență comunitară, facilitarea participării la viața comunității prin activități culturale și acțiuni de combatere a discriminării și desegregării. 

Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt că 351 de persoane, dintre care 71 de etnia romă, din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul GAL Timișoara au beneficiat de servicii integrate, iar la nivelul comunității marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială a fost dezvoltat un serviciu social de tip asistență comunitară.

Proiectul are o valoare totală de 1.371.845,51 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 1.303.253,26 lei, valoarea finanțării naționale este de 41.155,34 lei iar contribuția beneficiarului este de 27.436,91 lei.

Rezultatele finale în urma implementării  proiectului:

• 380 de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială, adulți și copii, au participat la activitățile proiectului;

• A fost dezvoltat un serviciu social de tip asistență comunitară pe str. Andrei Șaguna, nr. 42;

• A fost furnizat un serviciu social de tip asistență comunitară către 190 de persoane vulnerabile adulte;

• Au fost organizate și s-au derulat 8 evenimente cultural-artistice și sportive destinate persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială

• S-au derulat campanii și activități de informare, conștientizare, realizarea de studii în domeniul combaterii discriminării și pregătirea procesului de desegregare și integrare a grupului marginalizat în societate.