Comunicat de presă – Rock House Events organizează pe 20 noiembrie 2023, orele 17:30 la InfoCentrul Turistic BASTION (str. Hector, nr. 4, Timișoara) evenimentul de lansare al proiectului „NEO-ARH – Amprente ale stilului neoromânesc în capitala europeană a culturii”. Evenimentul cuprinde premiera filmului documentar “NEO-ARH”, prezentarea catalogului tematic cu același nume și vernisajul unei expoziții de fotografie care surprinde elemente esențiale ale prezenței stilului neoromânesc la nivelul esteticii urbane timișorene.

Evenimentul cu mai multe componente este menit să aducă în atenția publicului larg stilul arhitectural neoromânesc, una dintre cele mai remarcabile creații arhitecturale ale artei naționale, un veritabil simbol al unității culturale și totodată un element reprezentativ al patrimoniului cultural material al Timișoarei.

Filmului documentar NEO-ARH, în regia cineaștilor Cristian Radu Nema și Mimis Ravanis, cu un scenariu semnat de Bianca Beatrice Michi este o călătorie într-o lume heterotopică unde spectatorul poate urmări parcursul integrării stilului arhitectural național în contextul amplu al spațiului timișorean construit. Eseul reprezintă un exemplu de utopie patrimonială care se proiectează în trecut și se redefinește în contemporaneitate. Documentarul include perspectiva istorică și cea artistică a unor clădiri reprezentative pentru stilul neoromânesc din Timișoara, interviuri cu personalități relevante și cu actuali gestionari ai clădirilor.

Totodată, va avea loc și vernisajul expozitiei de fotografie „Amprente ale stilului neoromanesc în capitala europeană a culturii” semnată de Cristian Radu Nema care invită publicul la un spectacol de forme și simboluri care se dezvăluie oricărui trecător atent la detalii. Expoziției de fotografie i se alătură și o serie de desene realizate de studenții Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara. Cu ocazia evenimentului va avea loc prezentarea unui catalog tematic bilingv realizat în condiții grafice de excepție care centralizează cele mai importante informații referitoare la prezența stilului neoromânesc în Timișoara. Catalogul va fi distribuit tuturor participanților și este elaborat cu sprijinul șțiințific al conf. dr. arh. Gabriel Székely, autorul mai multor lucrări de specialitate din domeniul arhitecturii și istoriei artei.

Lansarea este completată de o dezbatere la care vor participa specialiști din domeniu, regizorul filmului, personalități culturale la nivel local și național, precum și alți invitați relevanți pentru tematica vizată, cadre didactice si studenți. Expoziția de fotografie va fi deschisa publicului pe o perioada de 10 zile (20-30 noiembrie 2023), perioadă in care publicul va putea să participle gratuit la tururi ghidate ale principalelor clădiri în stil neoromânesc din Timișoara.

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu editura Noi Media Print, continuând demersul ştiinţific al acesteia, de recuperare şi punere în valoare a patrimoniului cultural național, cu Consiliul Județean Timiș cu Universitatea de Știintele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara – Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate și cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul UVT.